Zákazy a omezení při vývozu zboží z EU

Celní službyCelní správa ČR zpřísňuje od 23.3.2009 kontrolu zboží, které podléhá obchodně-politickým opatřením při vývozu z EU, zejména u níže uvedeného zboží dvojího užití.

 

Tyto druhy zboží nelze vyvážet v rámci zjednodušeného postupu systému e-Vývoz (ECS). Vývozní doprovodný doklad (VDD) na tyto druhy zboží je možné podat jen standardním postupem a pouze v pracovní době celního úřadu, nerozhodne-li celní úřad vývozu jinak.
 

Před vystavením VDD u těchto druhů zboží Vám naše provozovna zašle kpodepsání Plnou moc / Závazné prohlášení vývozce:
  • Pokud zboží podléhá zákazům a omezením při vývozu, vývozce předloží k celnímu řízení originál vývozního povolení, vydaného příslušným orgánem.
  • Pokud vývozce potvrdí, že zboží nepodléhá zákazům a omezením při vývozu podle uvedených předpisů, uvede celní deklarant do VDD kód(y) tzv. fiktivního certifikátu.
Vývozce je povinen předložit celním orgánům při celní kontroledoklady a důkazy ke zboží, prokazující tuto skutečnost.

 

Při porušení této povinnosti může celní úřad vyměřit vývozci sankci za porušení celních předpisů při vývozu zboží z EU, případně vyvodit odpovědnost vývozce za nezákonný vývoz zboží podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

 

Bližší informace o vývozních opatřeních k dané podpoložce zboží Vám podá příslušná provozovna celních služeb.
 
 

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics