Spotřební daně

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Spotřební daň, clo, celní deklarace, daň z přidané hodnoty, to vše je náš job, to vše je naše práce

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje komplexní služby při přijímání, dopravě a skladování vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (SPD):

          

 

Spotřební daně - Soubory ke stažení

Zakon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních Zakon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních (Velikost 0Kb)
Zákon č. 201/2012 Sb. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (Velikost 450,822Kb)
Zákon č. 311/2006 Sb. Zákon č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách (Velikost 140,915Kb)
Nařízení vlády č. 189/2018 Nařízení vlády č. 189/2018 o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot (Velikost 173,844Kb)
Směrnice Rady 2008/118/ES Směrnice Rady 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní (Velikost 0Kb)
Nařízení komise ES č. 684/2009 Nařízení Komise ES č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Velikost 0Kb)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics