Seminář "Elektronické celní řízení v praxi" měl úspěch

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. společně s CzechTrade, českou agenturou na podporu obchodu a ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje zorganizovali seminář, který měl za úkol seznámit firmy s aktuální problematikou elektronického celního řízení pro exportéry a importéry. Seminář se konal v sídle Krajské hospodářské komory MSK dne 30. listopadu 2010.

Jako první vystoupila paní Monika Němcová, regionální manažerka pro MSK společnosti CzechTrade, která prezentovala služby agentury.

Se stěžejní přednáškou vystoupil pan Otakar Jermář, asistent vedoucího odboru provozu celních služeb společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s. Formou názorné prezentace seznámil přítomné s problematikou elektronického celního řízení při dovozu a vývozu v praxi, zejména s nově zavedeným systémem e-Dovoz (AIS) od 1. 11. 2010.

Po přestávce na občerstvení, kdy účastnici mohli probrat první dojmy z přednesených informací, začal prezentovat pan Ing. Martin Šustek, ředitel logistiky společnosti Bang & Olufsen, s.r.o., která je významným zákazníkem společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s. Pan Šustek seznámil účastníky s logistickými operacemi společnosti, zejména při expresním vývozu náhradních dílů do celého světa z centrálního skladu v Kopřivnici. Prezentoval také použitý elektronický zjednodušený postup v režimu vývozu s výměnou podkladů.

Na závěr s prezentací služeb a podpory pro podnikatele v krátkosti vystoupil pan Ing. Jiří Tomčík z Centra mezinárodního obchodu při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Seminář měl vysokou úroveň, ke které přispěl i značný zájem ze strany společností zabývajících se vývozem a dovozem. Vzhledem k tomu, že zájem o účast na semináři převýšila možnosti sálu, společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. zvažuje opakování semináře.

Seminář "Elektronické celní řízení v praxi" měl úspěch - Fotogalerie

Elektronické celní řízení v praxi
Elektronické celní řízení v praxi
Elektronické celní řízení v praxi
Elektronické celní řízení v praxi
Elektronické celní řízení v praxi
Elektronické celní řízení v praxi
Elektronické celní řízení v praxi

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics