Práh pro vykazování

Práh pro vykazování je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do výkazů pro Intrastat údaje o zboží odeslaném do jiných členských států nebo přijatém z těchto států nevykazuje. Je to limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo od přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Od 1. 1. 2009 je stanoven na 8 miliónů Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží.

 

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics