Povinné předkládání údajů karnetu TIR elektronicky

TIRUpozorňujeme dopravce a vývozce na povinnost předkládat celním orgánům EU od 1. 1. 2009 údaje karnetu TIR, který slouží jako celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu, pomocí technologie počítačového zpracování dat - pomocí el. tranzitního systému NCTS.

 

Tato povinnost vyplývá z Nařízení Komise (ES) č. 1192/2008, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, platného od 7. 12. 2008 (viz text Nařízení níže).

 

 

Toto Nařízení mění splatností k1.1.2009 zejména článek 454 a násl. prováděcího nařízení č. 2454/93, který ukládá držiteli karnetu TIR nebo jeho zástupci povinnost, aby předkládal údaje karnetu TIR u celního úřadu odeslání nebo vstupu pomocí technologie počítačového zpracování dat.

 

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. Vám zajistí bezproblémové podávání údajů karnetu TIR celnímu úřadu odeslání prostřednictvím elektronického tranzitního systému NCTS.

 

Všechny provozovny společnosti k tomu vlastní:
  • povolení elektronické komunikace
  • elektronický podpis
  • povolení elektronického podávání celního prohlášení do tranzitního režimu a předkládání údajů karnetu TIR,

 

vydaná příslušným celním úřadem odeslání.

 

Vše, co pro zastoupení při podávání karnetů TIR elektronicky potřebujete, je podepsání níže uvedené "Plné moci k elektronickému podávání údajů karnetu TIR".

 

Pro elektronické podání karnetu TIR kontaktujte kteroukoliv provozovnu celních služeb.

 

 

 

Povinné předkládání údajů karnetu TIR elektronicky - Soubory ke stažení

Plná moc k el. podávání karnetu TIR Plná moc k el. podávání karnetu TIR (Velikost 0Kb)
Nařízení komise č.1192-2008 Nařízení komise č.1192-2008 (Velikost 0Kb)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics