Osvobození celních služeb od DPH

Osvobození od DPH u celních služebDnem 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"). V souvislosti s novelou zákona o DPH přiznáváme u celních služeb osvobození od DPH v těchto případech:

I. Osvobození celních služeb od DPH při dovozu

Podle § 69 (1) ZDPH jsou služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, které je povinna osoba, které vzniká daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle § 23, zahrnout do základu daně podle § 38, v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.

Podmínky pro osvobození služeb od DPH při dovozu do EU:

a) Služby jsou přímo vázané na dovoz zboží do prvního místa určení, tj. souvisí s propuštěním zboží do celního režimu:

- volný oběh

- aktivní zušlechťovací styk v systému navracení

- dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla

- dočasné uskladnění (před propuštěním zboží do výše uvedených režimů)

- vnější tranzit T1 při dovozu do EU (od vstupního pohraničního CÚ do CÚ určení).

b) Dovozce je registrovaný tuzemský plátce DPH s DIČ.

c) Na faktuře je uvedena podle § 28 (2k) ZDPH poznámka: "Osvobozeno od DPH dle § 69 zák. č. 235/2004 Sb."

d) Připomínáme, že dovozce je v daňovém přiznání povinen zahrnout celní služby jako vedlejší výdaje do základu DPH při dovozu zboží, podle § 38 (1b) ZDPH.

 

II. Osvobození celních služeb od DPH při vývozu z EU

Podle § 69 (3) ZDPH jsou služby, které jsou přímo vázány na vývoz zboží, osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet daně.

Podle tohoto ustanovení účtujeme s osvobozením od DPH služby při propuštění zboží do celního režimu vývoz, např.:

- vystavení vývozního doprovodného dokladu nebo vývozního JSD

- zastupování v režimu vývozu

- vystavení tranzitního dokladu T1 s ručením při vývozu (k pohraničnímu výstupnímu CÚ v EU)

- vystavení CMR, karnetu TIR apod. pro vývoz

- nakládka zboží ve skladu při vývozu.

Na faktuře je uvedena podle § 28 (2k) ZDPH poznámka: "Osvobozeno od DPH dle § 69 zák. č. 235/2004 Sb."

Na požádání Vám provedeme službuvýpočet DPH u dovezeného zboží.

Osvobození celních služeb od DPH - Soubory ke stažení

Osvobození od DPH u celních služeb Osvobození od DPH u celních služeb (Velikost 0Kb)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics