Intrastat

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Hlášení Intrastat, Clo, Celní služby, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, výpočet cla, dovoz, vývoz, poradenství při dovozu a vývozu zboží, to vše je náš job, naše práce...

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu. CZECH INTERNATIONAL, a.s. zajišťuje kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě pro příslušný celní úřad, kontrolu hodnotových limitů zboží, průběžné evidování množstevních a hodnotových dobropisů a v případě překročení stanovených limitů za sledované období podání výkazu s označením oprava. Neriskujte sankce za nepodání, nebo chybné podání výkazu pro INTRASTAT!

 

 

 

Intrastat - pravidla pro podání

Povinnost podávat výkazy se řídí následujícími pravidly:
  • Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob, které dosáhnou práh pro vykazování při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba  uvádět údaje do výkazu INTRASTAT. Tím se z ní stává zpravodajská jednotka,
  • Práh pro vykazování, pod kterým není nutné výkazy pro INTRASTAT podávat, je zvýšen na 8 miliónů Kč jak pro přijaté, tak i pro odeslané zboží. Určuje se zvlášť pro přijetí nebo odeslání zboží.
  • Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu úřadu negativní hlášení.
  • V případě, že se uskuteční pouze jednorázové (příležitostné) přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahující prahu pro vykazování, stačí podat pouze jednorázový výkaz pro INTRASTAT, nepředpokládá-li zpravodajská jednotka do konce kalendářního roku žádné další přijetí nebo odeslání zboží.
  • Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.

Intrastat - elektronické podání

Celní správa rozšířila možnost podávání výkazů pro INTRASTAT o využití služeb Portálu veřejné správy České republiky, konkrétně služby Elektronická podání. Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. podává výkazy pro INTRASTAT touto cestou již od října 2007 s těmito výhodami:
  • Umožňuje oboustranné elektronické podepisování zaslaných dat a informací.
  • Je zachována možnost okamžité opravy a nového podání INTRASTAT.
  • Je zajištěna vysoká míra zabezpečení přenosů (šifrovaní obsahu hlášení pro INTRASTAT).
  • Jde o interaktivní komunikaci, okamžitě informuje, zda bylo podání INTRASTAT přijato nebo zamítnuto a je uveden důvod zamítnutí.

Od 1.1.2009 nastaly rozsáhlé změny v provádění hlášení Intrastat

INCOTERMS 2000 - definice dodacích podmínek

Intrastat - Soubory ke stažení

Intrastat CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Intrastat (Velikost 134,213Kb)
Nařízení vlády č. 244/2016 Sb. Nařízení vlády č. 244/2016 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky (Velikost 84,74Kb)
INCOTERMS 2010 CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Incoterms 2010 (Velikost 1238,574Kb)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics