Intrastat 2009 - rozsáhlé změny

Nová pravidla provádění výkazu pro Intrastat 2009 stanoví vyhláška č. 393/2008 Sb., kterou se účinností od 1.1.2009 mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.

Intrastat 2009 - nejvýznamnější změny

Nejvýznamnější změny v provádění Intrastatu v roce 2009 vyplývající z novely vyhlášky č. 201/2005 Sb., s účinností od 1.1.2009 jsou:
  • omezená možnost podávání výkazu Intrastat na předepsaném tiskopisu
  • nový způsob vykazování údajů o dodacích podmínkách
  • nový seznam kódů povahy transakcí pro Intrastat 2009

Intrastat 2009 - další změny

Další změny Intrastatu v roce 2009, vzniklé v souvislosti s novelou vyhlášky č. 201/2005 Sb. jsou:
  • nová pravidla pro určení fakturované hodnoty zboží vykazované do hlášení Intrastat
  • vyšší prahy pro vykazování údajů v hodnotě 8 mil. Kč jak pro přijaté, tak i pro odeslané zboží 
  • nový tiskopis výkazu pro Intrastat 2009
  • nová pravidla pro podání a označení jednorázového výkazu
  • nové podmínky provádění dodatečných oprav u nepřesně a chybně vykázaných údajů
  • změny ve vykazování údajů o odeslání a přijetí u zvlášť sledovaných druhů zboží
  • nové postupy související se vznikem povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics