EORI - registrace hospodářských subjektů pro celní účely

EORICelní správa ČR zavádí od 1.7.2009 registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI) (Economic Operators Registration and Identification number), které bude sloužit jako společný identifikační údaj hospodářských subjektů a jiných osob při jejich kontaktu s celními orgány v celé Evropské unii. Číslo EORI bude uváděno v celním prohlášení jako identifikátor subjektu.

 

Právním základem je Nařízení Komise (ES) č. 312/2009, kterým se mění Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí celní kodex Společenství (viz příloha níže).
 

Řádné číslo EORI je platné ve všech členských státech Společenství a nemá časově omezenou platnost. Bude přidělováno právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky (včetně dceřinných firem zahraničních společností, které mají v ČR právní subjektivitu) a fyzickým osobám - podnikatelům, kteří mají bydliště na území České republiky.

 

Zahraniční firmy se sídlem v jiném členském státě EU než v České republice budou ve styku s celními orgány EU používat řádné číslo EORI, které jim bylo přiděleno v tom členském státě, kde mají své sídlo.

Etapy registrace hospodářských subjektů

a) Do konce května 2009 budou čísla EORI přidělena vybraným hospodářským subjektům Celní správou ČR automaticky. "Sdělení o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI)" jim bude zasláno poštou, se žádostí opotvrzení správnosti a doplnění údajů.

 

b) Ty hospodářské subjekty, které do konce května 2009 neobdržely sdělení o přidělení čísla EORI, si budou muset o přidělení čísla EORI u pověřeného útvaru požádat samy nebo prostřednictvím zástupce, a to do konce června 2009.

 

Žádáme Vás o zaslání kopie vydaného sdělení o přidělení čísla EORI.

 

Pokud do konce května 2009 neobdržíte od Celní správy Sdělení o přidělení čísla EORI, můžeme během měsíce června 2009 na základě:
  • Vaší plné moci
  • ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku
  • ověřené kopie osvědčení o registraci k DPH (u plátců DPH)
jako zástupce požádat Celní správu ČR o jeho přidělení a vydané osvědčení o přidělení čísla EORI Vám zaslat poštou.

 

Po 1. červenci 2009 je možné požádat o přidělení Vašeho čísla EORI nejpozději během podání prvního celního prohlášení. V tomto případě však nelze využít povolenou elektronickou komunikaci (zjednodušené postupy) a celní řízení může trvat déle!

 

Další informace Vám podají naše provozovny celních služeb.

 

EORI - registrace hospodářských subjektů pro celní účely - Soubory ke stažení

Nařízení komise č.312/2009 Nařízení komise č.312/2009 (Velikost 0Kb)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics