Dělení Incoterms z hlediska zvoleného druhu dopravy zboží

Podle zvoleného druhu dopravy zboží lze doložky rozdělit rovněž 4 seskupení, přičemž některé se objevují současně u několika typů dopravy:
1) Pro každý druh dopravy: tj. železniční, silniční, leteckou, námořní, vnitrozemskou vodní dopravu nebo v jejích kombinacích mohou být použity doložky:
 • EXW Ze závodu + ujednané místo
 • FCA Vyplaceně dopravci + ujednané místo
 • CPT Přeprava placena do + ujednané místo určení
 • CIP Přeprava a pojištění placeny do + ujednané místo určení
 • DAF S dodáním na hranici + ujednané místo
 • DDU S dodáním clo neplaceno + ujednané místo
 • DDP S dodáním clo placeno + ujednané místo určení
2) Pro leteckou přepravu : převážně používaná doložka
 • FCA Vyplaceně dopravci + ujednané místo
3) Pro železniční dopravu : převážně používaná doložka
 • FCA Vyplaceně dopravci + ujednané místo
4) Pro námořní a vnitrozemskou dopravu:
 • FAS -Vyplaceně k boku lodi + ujednaný přístav lodění
 • FOB -Vyplaceně loď + ujednaný přístav lodění
 • CFR - (Dříve C + F) Náklady a přepravné + ujednaný přístav lodění
 • CIF - Náklady, pojištění a přepravné + ujednaný přístav určení
 • DES - S dodáním z lodi + ujednaný přístav určení
 • DEQ - S dodáním z nábřeží + ujednaný přístav určení

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics