Dělení Incoterms z hlediska povinností prodávajícího

Podle povinnosti prodávajícího jsou doložky rozděleny do 4 zásadně odlišných skupin:
  • první skupina: s jedinou doložkou, podle které prodávající připraví zboží k dodání ve svém závodě [E = Ze závodu (EXW)]
  • druhá skupina: se třemi doložkami, podle kterých je prodávající vyzýván dodat zboží dopravci jmenovanému kupujícím (F = doložky FCA, FAS, FOB)
  • třetí skupina: se třemi doložkami, podle kterých prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, aniž na sebe přijme nebezpečí ztráty nebo poškození zboží, případně dodatečné náklady vzniklé po nalodění nebo odeslání zboží (C = doložky CIF, CFR, dříve CandF, CPT a CIP)
  • čtvrtá skupina: s pěti doložkami, dosud méně užívanými, podle kterých prodávající musí nést veškeré náklady a nebezpečí spojené s dodáním zboží až do sjednaného místa určení (D = doložky DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics