Celní služby

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Celní služby, celní deklarace, celní správa, clo, spotřební daň, dph, daň z přidané hodnoty to vše je náš job-naše práce

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. Vám zajistí profit díky optimalizaci cel a daní a nulovým sankcím ze strany celních orgánů. Disponujeme vysokým základním kapitálem ve výši 250 mil. Kč a vysokou soubornou jistotou pro zajištění celního dluhu, takže jsme schopni odbavovat zásilky s vysokou celní hodnotou. Jsme držitelem povolení AEO pro celní zjednodušení č. CZAEOC1708A8. Porušením celních předpisů riskujete vážné právní důsledky. Neriskujte - zastoupíme Vás.

 

 

 

 

 

 • Zajištění celního dluhu
  • Souborná jistota (jiné režimy než tranzit, celkem 25.000.000 Kč)
  • Souborná jistota (tranzitní režim Unie / společný tranzitní režim, 14.000.000 Kč)

 

 • Zjednodušené postupy v celním řízení
  • Volný oběh (zápis do záznamů deklaranta)
  • Zjednodušené postupy pro zvláštní režimy (uskladnění v celním skladu nebo svobodném pásmu, dočasné použití, konečné užití, aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk)
  • Schválený příjemce (tranzit v systému NCTS)
  • Schválený odesílatel (tranzit v systému NCTS)
  • Schválený vývozce (vývoz v systému ECS)
  • Schválený vývozce (potvrzování původu zboží na faktuře)
  • Centralizované celní řízení
  • AEO - držitel povolení oprávněného hospodářského subjektu pro celní zjednodušení č. CZAEOC1708A8
  • Poradenství pro získání statutu oprávněného hospodářského subjektu (AEO)

 

 • Ostatní celní služby
  • Zařazení zboží do společného celního sazebníku EU (TARIC)
  • Závazné informace o sazebním zařazení zboží
  • Závazné informace o původu zboží
  • Uplatnění preferenčního původu zboží
  • Osvobození od cla, vrácené zboží, investiční celky v rozloženém stavu zařazované do jedné podpoložky KN apod.
  • Výpočet celního dluhu a daní u zboží
  • Žádosti pro celní a daňové řízení
  • Neutralizace dokladů
  • Bezpečnostní doprovod zásilky (konvoj)
  • Poradenství v celních a dovozových předpisech ČR a EU

 

 • Služby pro dopravu
  • Směnárny
  • Dálniční kupóny ČR
 

DOVOZ

VÝVOZ 

TRANZIT

 


Poznámka: Právní předpisy uvedené na těchto stránkách jsou veřejně dostupné texty předpisů, ve znění předpisů v nich uvedených. Jsou určeny jako pracovní pomůcka; majitel stránek nenese odpovědnost za jejich úplnost a aktuálnost.

Celní služby - Fotogalerie

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Celní služby
CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Celní služby
CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Celní služby

Celní služby - Soubory ke stažení

Celní služby CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Celní služby (Velikost 290,426Kb)
INCOTERMS 2010 CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Incoterms 2010 (Velikost 1238,574Kb)
Zákon č. 242/2016 Sb. celní zákon Zákon č. 242/2016 Sb. celní zákon (Velikost 133,287Kb)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (UCC) (Velikost 565,932Kb)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (DA) (Velikost 5098,925Kb)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (IA) (Velikost 5473,89Kb)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (TDA) (Velikost 9998,13Kb)
Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Velikost 1503,096Kb)
Úmluva o společném tranzitním režimu (Interlaken 20.05.1987, 1987A1813) Úmluva o společném tranzitním režimu (Interlaken 20.05.1987, 1987A1813) (Velikost 757,162Kb)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1602 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1602, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (KN 2019) (Velikost 7862,116Kb)
Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (Velikost 741,266Kb)
Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád (Velikost 571,368Kb)
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád (Velikost 430,671Kb)
Směrnice Rady 2006/112/ES Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Velikost 614,368Kb)

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics