Celní režim

Celní režim je režim, ve kterém se pohybuje zboží, podléhající při dovozu nebo vývozu clu, spotřební dani, dani z přidané hodnoty nebo jiným poplatkům. V České republice existují následující celní režimy:
 • 4200 Dovoz do volného oběhu zboží, které tvoří osvob. dodávku
 • 4251 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 4253 Dovoz po dočasném použití
 • 4254 Dovoz po AZS v jiném členském státě
 • 4271 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 4291 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 4292 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 4300 Dovoz do volného oběhu během přechodného období
 • 4321 Dovoz po dočasném vývozu v PZS
 • 4351 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 4353 Dovoz po dočasném použití
 • 4354 Dovoz po AZS v jiném členském státě
 • 4371 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 4391 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 4392 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 4500 Dovoz do VO s uskladněním v daňovém skladu (bez platby DPH nebo SPD)
 • 4551 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 4553 Dovoz po dočasném použití
 • 4554 Dovoz po AZS v jiném členském státě
 • 4571 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 4591 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 4592 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 4800 Dovoz do VO náhradního zboží (předčasný dovoz dle čl.154 odst.4 kodexu)
 • 4823 Dovoz po dočasném vývozu pro návrat v nezměněném stavu
 • 4851 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 4853 Dovoz po dovozu do režimu dočasného použití
 • 4854 Dovoz po AZS v jiném členském státě
 • 4871 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 4891 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 4892 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 4900 Dovoz zboží z částí Společenství, na které se nevztahuje 77/388/EHS
 • 4951 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 4953 Dovoz po dočasném použití
 • 4971 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 4991 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 4992 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 5100 Dovoz do aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému
 • 5121 Dovoz po dočasném vývozu v PZS
 • 5122 Dovoz po dočasném vývozu jiném než pod kódem 21
 • 5123 Dovoz po dočasném vývozu pro návrat v nezměněném stavu
 • 5171 Dovoz po uskladňování v celním skladu
 • 5191 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 5192 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 5300 Dovoz k dočasnému použití
 • 5371 Dovoz po uskladňování v celním skladu
 • 6110 Zpětný dovoz do volného oběhu - po trvalém vývozu
 • 6121 Zpětný dovoz po pasivním zušlechtění 21
 • 6122 Zpětný dovoz po pasivním zušlechtění 22
 • 6123 Zpětný dovoz po dočasném vývozu pro návrat v nezměněném stavu
 • 6310 Zpětný dovoz do volného oběhu s daňovým osvobozením
 • 6321 Zpětný dovoz po pasivním zušlechtění 21
 • 6322 Zpětný dovoz po pasivním zušlechtění jiným než 21
 • 6323 Zpětný dovoz po dočasném vývozu pro návrat v nezměněném stavu
 • 6810 Zpětný dovoz do VO a pro domácí spotřebu s uskladněním v daňovém skladu
 • 6821 Zpětný dovoz po pasivním zušlechtění 21
 • 6822 Zpětný dovoz po pasivním zušlechtění 22
 • 6823 Zpětný dovoz po dočasném vývozu pro návrat v nezměněném stavu
 • 7100 Uskladňování v celním skladu
 • 7121 Uskladňování po pasivním zušlechtění 21
 • 7122 Uskladňování po pasivním zušlechtění 22
 • 7123 Uskladňování po dočasném vývozu pro návrat v nezměněném stavu
 • 7151 Uskladňování po dovozu do AZS
 • 7153 Uskladňování po dovozu do dočasného použití
 • 7154 Uskladňování po dovozu do AZS v jiném členském státě
 • 7191 Uskladňování po přepracování pod celním dohledem
 • 7192 Uskladňování po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 7800 Umístění do sv. cel. pásma
 • 9100 Režim přepracování pod celním dohledem
 • 9151 Režim po AZS
 • 9154 Režim po AZS v jiném členském státě
 • 9171 Režim po uskladňování zboží v celním skladu
 • 9192 Režim po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 1000 Vývoz k trvalému ponechání v zahraničí
 • 1040 Vývoz po domácí spotřebě s propuštěním do volného oběhu
 • 1049 Vývoz po domácí spotřebě pod kódem 49
 • 1054 Vývoz po AZS v jiném členském státě
 • 1076 Vývoz po umístění do celního skladu s platbou vývozních náhrad
 • 1077 Vývoz po umístění do celního skladu s platbou vývozních náhrad s přeprac.
 • 2100 Dočasný vývoz v pasivním zušlechťovacím styku
 • 2140 Dočasný vývoz  po volném oběhu
 • 2141 Dočasný vývoz  po volném oběhu v rámci AZS
 • 2142 Dočasný vývoz  po volném oběhu s osvobozením od DPH
 • 2143 Dočasný vývoz  po volném oběhu během přechodného období
 • 2145 Dočasný vývoz  po volném oběhu a uskladňování v celním skladu (vč. daň. dozoru)
 • 2151 Dočasný vývoz  po AZS
 • 2154 Dočasný vývoz  po AZS v jiném členském státě
 • 2168 Dočasný vývoz  po zpětném dovozu pod kódem 68
 • 2171 Dočasný vývoz  po uskladňování v celním skladu
 • 2200 Dočasný vývoz v pasivním zušlechťovacím styku, jiný než 21 nebo 25
 • 2240 Dočasný vývoz  po volném oběhu
 • 2241 Dočasný vývoz  po volném oběhu v rámci AZS
 • 2242 Dočasný vývoz  po volném oběhu s osvobozením od DPH
 • 2243 Dočasný vývoz  po volném oběhu během přechodného období
 • 2245 Dočasný vývoz  po volném oběhu a uskladňování v celním skladu (vč. daň. dozoru)
 • 2251 Dočasný vývoz  po AZS
 • 2254 Dočasný vývoz  po AZS v jiném členském státě
 • 2268 Dočasný vývoz  po zpětném dovozu pod kódem 68
 • 2271 Dočasný vývoz  po uskladňování v celním skladu
 • 2291 Dočasný vývoz  po přepracování pod celním dohledem
 • 2292 Dočasný vývoz  po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 2300 Vývoz s předpokladem zpět. dovozu v nezměněném stavu
 • 2391 Vývoz po přepracování pod celním dohledem
 • 2392 Vývoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 3151 Zpětný vývoz
 • 3153 Zpětný vývoz po dočasném použití
 • 3154 Zpětný vývoz po AZS v jiném členském státě
 • 3171 Zpětný vývoz po uskladnění v celním skladu
 • 3191 Zpětný vývoz po přepracování pod celním dohledem
 • 3192 Zpětný vývoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 7600 Umístění do vývozního skladu s platbou vývozních náhrad předem
 • 7700 Umístění do výv. skl. s platbou výv. náhrad předem za zprac.výrobky
 • 7871 Umístění do sv.cel.pásma s výhradou kontroly typu II
 • 0100 Dovoz do VO, zboží je zároveň znovu odesíláno do celní unie mimo EU
 • 0151 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 0153 Dovoz po dočasném použití
 • 0154 Dovoz po AZS v jiném členském státě
 • 0171 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 0191 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 0192 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 0200 Dovoz do VO s použitím AZS v souladu s č.114 odst.1 písm.b) kodexu
 • 0223 Dovoz po dočasném vývozu pro návrat v nezměněném stavu
 • 0251 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 0253 Dovoz po dočasném použití
 • 0254 Dovoz po AZS v jiném členském státě
 • 0271 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 0291 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 0292 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 0700 Dovoz do VO s uskladněním v daňovém skladu (bez platby DPH nebo SPD)
 • 0723 Dovoz po dočasném vývozu pro návrat v nezměněném stavu
 • 0751 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 0753 Dovoz po dočasném použití
 • 0754 Dovoz po AZS v jiném členském státě
 • 0771 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 0791 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 0792 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 4000 Dovoz do volného oběhu bez daňového osvobození
 • 4021 Dovoz po PZS 21
 • 4022 Dovoz po PZS 22
 • 4023 Dovoz po dočasném vývozu pro návrat v nezměněném stavu
 • 4024 Dovoz po PZS v jiném členském státě
 • 4051 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 4053 Dovoz po dočasném použití
 • 4054 Dovoz po AZS v jiném členském státě
 • 4056 Dovoz po AZS v podmíněném systému ve sv. cel. skladu nebo pásmu
 • 4071 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 4091 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 4092 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě
 • 4100 Dovoz do volného oběhu v rámci AZS v sys. navrac.
 • 4151 Dovoz po AZS v podmíněném systému
 • 4153 Dovoz po dočasném použití
 • 4154 Dovoz po AZS v jiném členském státě
 • 4171 Dovoz po uskladňování zboží v celním skladu
 • 4191 Dovoz po přepracování pod celním dohledem
 • 4192 Dovoz po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics