Celní agentura

Celní agentura má za úkol zastupovat klienty před celními úřady. To znamená žecelní agentura podává jménem klientů celní prohlášení, hlášení INTRASTAT, ručí za spotřební daň a podobně. Protože jednotlivé úkony vůči celním úřadům jsou stanoveny zákonem a jejich nedodržení má charakter přestupku nebo trestného činu s velmi nepříjemným postihem, přináší celní agentura při těchto úkonech klientům celní agentury jistotu, že je vše v pořádku. Celní agentura tak přejímá odpovědnost za korektní postup za svého klienta.

Celní agentura CZECH INTERNATIONAL

CZECH INTERNATIONAL, a.s. je nejvýznamnější celní agentura v České republice. Jako celní agentura zastupujeme naše klienty více než 15 let. Zaslouženě jsme si vybudovali dobré jméno a prestižní postavení mezi celními agenturami v segmentu celních a logistických služeb. Celní agentura CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje své služby prostřednictvím provozoven celních služeb.

V kterých oblastech působí celní agentura?

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics