Carnet ATA

ATA Carnet je mezinárodním dokumentem, kterým je řešen dočasný dovoz do země. Zejména tak může být dováženo zboží pro výstavy a veletrhy, obchodní vzorky apod.. Jedná se vždy o zboží, které se může v zemi zdržet jen omezenou dobu a poté je nutné zboží zpět vyvézt. Vydávání ATA Carnet spadá mezi celní služby poskytované Celní agenturou CZECH INTERNATIONAL. ATA Carnet jsou vydávány na provozovnách celních služeb BrnoBruntálBřeclavHradec KrálovéKarvináLovosiceNupakyOstravaSokolov.

Zkratka ATA je kombinace francouzského a anglické překladu spojení "dočasné povolení" - "Admission Tempoaire/Temporary Admisssion".

ATA Karnet je mezinárodní celní dokument, který umožňuje držiteli tohoto povolení dočasně (až do doby jednoho roku) dovézt zboží bez nutnosti platit příslušné daně a poplatky. Jestliže se ale dovozci nezdaří toto zboží do dané lhůty vyvézt, musí příslušné poplatky za toto zboží uhradit. 

 

Historie a správa ATA Karnet

V roce 1961 Světová Celní Organizace (WCO - World Customs Organisation), později "Customs Cooperation Council" (CCC) schválila "Customs convention on the ATA Carnet for the Temporary Admisssion of Goods" (dohoda o dočasném povolení ATA karnet). Jednotlivé dohody pro dané druhy zobží byly dále dopracovány CCC. Dnes jsou tyto konvence spravovány ICC (International Chamber of Commerce - Mezinárodní obchodní komora) ve spolupráci s WCO. ICC, WCO a narodní garanční asociace ("National Guarantee Associations") poskytují tzv. ATA mezinárodní garanční řetěz.

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics