Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je nejvýznamnější celní agenturou v České republice. Zastupujeme naše klienty při jednáních s celními úřady déle než 20 let a za tuto dobu jsme si zaslouženě vybudovali prestižní postavení v segmentu celních a logistických služeb. Disponujeme dvanácti provozovnami a díky spolupráci s našimi kooperačními partnery poskytujeme naše služby kdekoli v České republice, v Evropě i ve světě.
 
Neriskujte porušení celních předpisů, zastoupíme Vás.

Zajistíme vám profit díky optimalizaci cel a daní a nulovým sankcím ze strany celních orgánů.

Neriskujte porušení celních předpisů, zastoupíme Vás.
Neriskujte sankce za nepodání, nebo chybné podání výkazu pro INTRASTAT!

Zajišťujeme kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě.

Neriskujte sankce za nepodání, nebo chybné podání výkazu pro INTRASTAT!
Neriskujte - zaručíme se za Vás!

Naše společnost je schválena celní správou jako ručitel pro účely zajištění spotřební daně.

Neriskujte - zaručíme se za Vás!
Využijte zázemí silné spediční společnosti!

Můžete si být jisti, že vaše zásilky budou přepraveny technicky a ekonomicky nejvýhodnějším způsobem a optimální trasou.

Využijte zázemí silné spediční společnosti!
Ekonomicky nejvýhodnějším způsobem a optimální trasou!

Poskytneme vám kvalitní logistické a zasílatelské služby a také řešení  v oblastech skladové a zásobovací logistiky.

Ekonomicky nejvýhodnějším způsobem a optimální trasou!
Parkování - Praha MOTOL

Až 200 parkovacích míst v podzemních garážích a na venkovním parkovišti v areálu víceúčelového sportovního areálu Greyhound Park Motol

Parkování - Praha MOTOL
Nemusíte investovat do vlastního IT

Náš stabilní odbor informačních technologií s dlouhodobou praxí je připraven poskytnout kvalitní zázemí i Vám.

Nemusíte investovat do vlastního IT
Netrapte se s administrativou

Přenechejte starosti o Vaše účetnictví, daně a mzdy odborníkům, a soustřeďte se na vlastní podnikání.

Netrapte se s administrativou
CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Celní služby, celní deklarace, celní správa, clo, spotřební daň, dph, daň z přidané hodnoty to vše je naše práce

Celní služby

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. Vám zajistí profit díky optimalizaci cel a daní a nulovým sankcím ze strany celních orgánů. Disponujeme vysokým kapitálem ve výši 70 mil. Kč a vysokou globální zárukou pro zajištění celního dluhu, takže jsme schopni odbavovat zásilky vysoké celní hodnoty. Porušením celních předpisů riskujete vážné právní důsledky. Neriskujte - zastoupíme Vás. Jsme držitelem povolení AEO pro celní zjednodušení č. CZAEOC1708A8, které nám umožňuje využívat některá zjednodušení v souladu s celními předpisy.

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Hlášení Intrastat, Clo, Celní služby, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, výpočet cla, dovoz, vývoz, poradenství při dovozu a vývozu zboží, to vše je naše práce...

Intrastat

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu. CZECH INTERNATIONAL, a.s. zajišťuje kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě pro příslušný celní úřad, kontrolu hodnotových limitů zboží, průběžné evidování množstevních a hodnotových dobropisů a v případě překročení stanovených limitů za sledované období podání výkazu s označením oprava. Neriskujte sankce za nepodání, nebo chybné podání výkazu pro INTRASTAT!

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Spotřební daň, clo, celní deklarace, daň z přidané hodnoty, to vše je naše práce

Spotřební daně

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je schválena celní správou jako ručitel pro účely zajištění spotřební daně. V režimu podmíněného osvobození od daně musí plátce zajistit spotřební daň. To znamená uložení peněžních prostředků, které potřebujete využít jinak, na účet celního úřadu. Pokud tak neučiníte včas riskujete právní důsledky ze strany celních úřadů, které vykonávají správu spotřebních daní. Neriskujte - zaručíme se za Vás!

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje zákazníkům kvalitní logistické služby

Skladová logistika

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je připravena poskytnout komplexní program služeb s plně integrovanou logistickou podporou. Mimo přepravu a celní služby, které považujeme za minimální standard v této oblasti, poskytujeme zákazníkům řešení také v oblastech skladové a zásobovací logistiky.

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje zákazníkům kvalitní logistické a zasílatelské služby

Zasílatelství

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje zákazníkům kvalitní logistické a zasílatelské služby s využitím nejmodernějších technologií. Naši klienti tak mohou využít zázemí silné spediční společnosti s vazbou na celosvětově rozšířené operátory. Při realizaci projektů multimodálních logistických řetězců spolupracujeme s dopravními společnostmi s celosvětovou působností, vlastnících flotilu vozidel, lodí a letadel. Proto si naši klienti mohou být jisti, že jejich zásilky budou přepraveny technicky a ekonomicky nejvýhodnějším způsobem a optimální trasou.

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Parkovací služby v podzemních garážích v Praze - Greyhond Park Motol

Parkovací služby

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. nabízí pronájem parkovacích míst pro osobní i užitkové automobily a motocykly v podzemních garážích nově otevřeného sportovního areálu GREYHOUND PARK MOTOL

IT službyIT Služby - CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Stabilní odbor informačních technologií společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s., s dlouhodobou praxí s péčí o desítky provozoven s mnoha zaměstnaci, nasbíral i v obslasti IT služeb zkušenosti, které jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům. Zejména v oblasti správy sítí, konzultační činnosti k informačnímu systému Helios Orange i tvorbě webových aplikací, napojených na ERP. Pro weby využíváme vlastní publikačním systém czxPortal, propojený s Helios Orange například s elektronickým obchodem nebo rezervačním systémem. Instalace Helios Orange v naší společnosti, počtem licencí i počtem úprav, se řadí k těm největším v České republice.

Vedení účetnictví - CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Vedení účetnictví

CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje vedení účetnictví a komplexní účetní poradenství pro malé a střední podnikatelské subjekty podnikající v různých odvětvích obchodu nebo služeb. Samozřejmostí je dodržování právních norem a respektování zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech zjištěných při vedení účetnictví a poskytování uvedených služeb. Přenechejte starosti o Vaše účetnictví, daně a mzdy odborníkům, a soustřeďte se na vlastní podnikání.

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics