Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je významnou celní agenturou v České republice. Zastupujeme naše klienty při jednáních s celními úřady déle než 25 let a za tuto dobu jsme si zaslouženě vybudovali prestižní postavení v segmentu celních a logistických služeb. Disponujeme dvanácti provozovnami a díky spolupráci s našimi kooperačními partnery poskytujeme naše služby na mnoha místech v České republice, v Evropské unii i ve světě.
 
Neriskujte porušení celních předpisů, zastoupíme Vás.

Zajistíme vám profit díky optimalizaci cel a daní a nulovým sankcím ze strany celních orgánů.

Neriskujte porušení celních předpisů, zastoupíme Vás.
Neriskujte sankce za nepodání, nebo chybné podání výkazu pro INTRASTAT!

Zajišťujeme kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě.

Neriskujte sankce za nepodání, nebo chybné podání výkazu pro INTRASTAT!
Neriskujte - zaručíme se za Vás!

Naše společnost je schválena celní správou jako ručitel pro účely zajištění spotřební daně.

Neriskujte - zaručíme se za Vás!
Využijte zázemí silné spediční společnosti!

Můžete si být jisti, že vaše zásilky budou přepraveny technicky a ekonomicky nejvýhodnějším způsobem a optimální trasou.

Využijte zázemí silné spediční společnosti!
Ekonomicky nejvýhodnějším způsobem a optimální trasou!

Poskytneme vám kvalitní logistické a zasílatelské služby a také řešení  v oblastech skladové a zásobovací logistiky.

Ekonomicky nejvýhodnějším způsobem a optimální trasou!
Parkování - Praha MOTOL

Až 200 parkovacích míst v podzemních garážích a na venkovním parkovišti v areálu víceúčelového sportovního areálu Greyhound Park Motol

Parkování - Praha MOTOL
Nemusíte investovat do vlastního IT

Náš stabilní odbor informačních technologií s dlouhodobou praxí je připraven poskytnout kvalitní zázemí i Vám.

Nemusíte investovat do vlastního IT
Netrapte se s administrativou

Přenechejte starosti o Vaše účetnictví, daně a mzdy odborníkům, a soustřeďte se na vlastní podnikání.

Netrapte se s administrativou
CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Celní služby, celní deklarace, celní správa, clo, spotřební daň, dph, daň z přidané hodnoty to vše je naše práce

Celní služby

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. Vám zajistí profit díky optimalizaci cel a daní a nulovým sankcím ze strany celních orgánů. Disponujeme vysokým základním kapitálem ve výši 250 mil. Kč a vysokou soubornou jistotou pro zajištění celního dluhu, takže jsme schopni odbavovat zásilky s vysokou celní hodnotou. Jsme držitelem povolení AEO pro celní zjednodušení č. CZAEOC1708A8. Porušením celních předpisů riskujete vážné právní důsledky. Neriskujte - zastoupíme Vás.

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Hlášení Intrastat, Clo, Celní služby, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, výpočet cla, dovoz, vývoz, poradenství při dovozu a vývozu zboží, to vše je naše práce...

Intrastat

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu. CZECH INTERNATIONAL, a.s. zajišťuje kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě celnímu úřadu, kontrolu hodnotových limitů zboží, průběžné evidování množstevních a hodnotových dobropisů a v případě překročení stanovených limitů za sledované období podání opravného výkazu. Neriskujte sankce za chybějící, pozdní, nebo nesprávné podání výkazu pro INTRASTAT!

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Spotřební daň, clo, celní deklarace, daň z přidané hodnoty, to vše je naše práce

Spotřební daně

Společnost poskytuje komplexní služby při přijímání,  dopravě a skladování vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (SPD) - zpracování žádostí a služby pro oprávněné příjemce v místech přímého dodání, ukončení dopravy vybraných výrobků v systému EMCS, vystavení dokladů o zdanění, vedení evidence vybraných výrobků, zpracování žádostí o povolení daňového skladu, poradenství v právních předpisech EU a ČR týkajících se SPD.

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje zákazníkům kvalitní logistické služby

Skladová logistika

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je připravena poskytnout komplexní program služeb s plně integrovanou logistickou podporou. Mimo přepravu a celní služby, které považujeme za minimální standard v této oblasti, poskytujeme zákazníkům řešení také v oblastech skladové a zásobovací logistiky.

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje zákazníkům kvalitní logistické a zasílatelské služby

Zasílatelství

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje zákazníkům kvalitní logistické a zasílatelské služby s využitím nejmodernějších technologií. Naši klienti tak mohou využít zázemí silné spediční společnosti s vazbou na celosvětově rozšířené operátory. Při realizaci projektů multimodálních logistických řetězců spolupracujeme s dopravními společnostmi s celosvětovou působností, vlastnících flotilu vozidel, lodí a letadel. Proto si naši klienti mohou být jisti, že jejich zásilky budou přepraveny technicky a ekonomicky nejvýhodnějším způsobem a optimální trasou.

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Parkovací služby v podzemních garážích v Praze - Greyhond Park Motol

Parkovací služby

Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. nabízí pronájem parkovacích míst pro osobní i užitkové automobily a motocykly v podzemních garážích nově otevřeného sportovního areálu GREYHOUND PARK MOTOL

IT službyIT Služby - CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Odbor informačních technologií společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s., s dlouholetou praxí v péči o desítky uživatelů provozoven celních služeb, získal v oblasti IT služeb rozsáhlé zkušenosti, které jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům. Zejména v oblasti správy sítí, konzultační činnosti k informačnímu systému Helios Orange a k tvorbě webových aplikací. Instalace Helios Orange v naší společnosti se počtem licencí i počtem úprav řadí k těm největším v České republice.

Vedení účetnictví - CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Vedení účetnictví

CZECH INTERNATIONAL, a.s. poskytuje vedení účetnictví a komplexní účetní poradenství pro malé a střední podnikatelské subjekty podnikající v různých odvětvích obchodu nebo služeb. Samozřejmostí je dodržování právních norem a respektování zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech zjištěných při vedení účetnictví a poskytování uvedených služeb. Přenechejte starosti o Vaše účetnictví, daně a mzdy odborníkům, a soustřeďte se na vlastní podnikání.

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - profesionálové na Vaší straně

Vytvořeno na czxPortal

CZECH International, a.s. - Google Analytics