Kurzovní lístek
EUR 1 CZK 27,245
USD 1 CZK 24,473
GBP 1 CZK 38,456
HRK 1 CZK 3,590
Kurz ČNB devizy - střed
Aktualizace : 29.6.2015 12:00

Služby

Celní služby

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Celní služby, celní deklarace, celní správa, clo, spotřební daň, dph, daň z přidané hodnoty to vše je naše práce
Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. Vám zajistí profit díky optimalizaci cel a daní a nulovým sankcím ze strany celních orgánů. Disponujeme vysokým kapitálem ve výši 70 mil. Kč a vysokou globální zárukou pro zajištění celního dluhu, takže jsme schopni odbavovat zásilky vysoké celní hodnoty. Porušením celních předpisů riskujete vážné právní důsledky. Neriskujte - zastoupíme Vás.

Intrastat

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Hlášení Intrastat, Clo, Celní služby, spotřební daň, daň z přidané hodnoty, výpočet cla, dovoz, vývoz, poradenství při dovozu a vývozu zboží, to vše je naše práce...
INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu. CZECH INTERNATIONAL, a.s. zajišťuje kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě pro příslušný celní úřad, kontrolu hodnotových limitů zboží, průběžné evidování množstevních a hodnotových dobropisů a v případě překročení stanovených limitů za sledované období podání výkazu s označením oprava. Neriskujte sankce za nepodání, nebo chybné podání výkazu pro INTRASTAT!

Spotřební daně

CZECH INTERNATIONAL, a.s. - Spotřební daň, clo, celní deklarace, daň z přidané hodnoty, to vše je naše práce
Společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. je schválena celní správou jako ručitel pro účely zajištění spotřební daně. V režimu podmíněného osvobození od daně musí plátce zajistit spotřební daň. To znamená uložení peněžních prostředků, které potřebujete využít jinak, na účet celního úřadu. Pokud tak neučiníte včas riskujete právní důsledky ze strany celních úřadů, které vykonávají správu spotřebních daní. Neriskujte - zaručíme se za Vás!
Partneři CZECH INTERNATIONALCopyright © 2008 CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Webdesign: nexum Trilog